Vi leverer rett kompetanse på rett stad!

Møre Personal AS er leverandør av personelltenester innan industriservice og entreprenørverksemd og har over 20 års erfaring i bransjen. Verksemda sin kjerneaktivitet er utleige av arbeidskraft til industri og skipsindustri i Møre og Romsdal og omegn.

Møre Personal leiger og ut arbeidskraft innan fagområda plate/sveis, industrirørlegging, byggmontering, mekanisk montering og lagerarbeid. Vi samarbeider med fleire leverandørar om serviceavtalar, vedlikehald og montering.

På Mosflata i Ørsta har Møre Personal etablert eige verkstad for produksjon.